ตำนาน “เณรมั่น เณรคง” วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเมืองเพชรบูรณ์

ตำนานนี้ถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่น   ของตำนานวิญญาณที่ปกป้องเมืองเพชรบูรณ์หรือตำนาน”เณรมั่น เณรคง “ หากคุณเคยได้ยินตำนาน อิน จัน มั่น คง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ใครจะรู้ว่าตำนานนี้ ก็มีเกิดขึ้นจริงที่เพชรบูรณ์บ้านเรา ตำนานนี้ถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่น   ของตำนานวิญญาณที่ปกป้องเมืองเพชรบูรณ์หรือตำนาน”เณรมั่น เณรคง…
Message us