June 24th, 2017
  มีนาคม 1, 2557
  ถ้ำ

  ถ้ำฤๅษีสมบัติ

  ถ้ำฤๅษีสมบัติ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีคำสั่งให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราว โดยเลือกถ้ำฤๅษีสมบัติ ที่แต่เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำฤๅษี” เป็นกระทรวงการคลัง…

  กุมภาพันธ์ 28, 2557
  พระบรมสารีริกธาตุ

  อัญมณีแห่งขุนเขา “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เขาค้อ

  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่บ้านทางแดง   ต.แคมป์สน   อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณภาวิณี โชติกุล และ คุณ อุไร โชติกุล…

  กุมภาพันธ์ 27, 2557
  พระบรมสารีริกธาตุ

  พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ

  พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  ถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และ เพื่อเป็นการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

  กุมภาพันธ์ 27, 2557
  ชมวิว

  พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

  “พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้าที่ยิงสนับสนุนการสู้รบ  …

  กุมภาพันธ์ 23, 2557
  ชมวิว

  พระตำหนักเขาค้อ เดินขึ้นยอดเขาย่า ชมวิว 360 องศา

           “พระตำหนักเขาค้อ” เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า โดย เหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผู้ระดมทุนกันสร้างขึ้นถวายแด่ สมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และ

  กุมภาพันธ์ 20, 2557
  ชมวิว

  เส้นทางเดินป่า “อุทยานแห่งชาตน้ำตกตาดหมอก”

  ท่านใดที่ชื่นชอบ สายน้ำ เดินป่า และความหนาวเย็น ห้ามพลาดที่นี่เลย  “ น้ำตกตาดหมอก ”           น้ำตกตาดหมอก คือ น้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง…

  มกราคม 7, 2557

  กรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ กับเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์

  กรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงถ่ายกับเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์หลังโบสถ์วัดมหาธาตุ เมื่อคราวเสด็จมาตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2447 (function(d, s, id) { var js, fjs…