สะพานท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิในอดีต

2

สะพานท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ ถ่ายจากทิศตะวันตกของสะพาน จุดถ่ายภาพนี้เป็นท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น