สะพานท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิในอดีต

สะพานท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ ถ่ายจากทิศตะวันตกของสะพาน จุดถ่ายภาพนี้เป็นท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ

2

 

ฝากรูป
Message us