June 24th, 2017

  ภาพเหตุการณ์ตอน ตัวแทนคนเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่

  202-ภาพเหตุการณ์ตอน ตัวแทนคนเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่

  นายจำรูญ ปิยัมบุตระ พร้อมคุณนาย ในภาพที่ยืนหันหน้าต้อนรับ คือ นางแอม โฆษิตานนท์ , นายปรีชา โฆษฺตานนท์ , นายอุดม โฆษิตานนท์  , ไม่ทราบ , นายสุนทร โฆษิตานนท์

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

  บรรยากาศงานสงกรานต์ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน