ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของไทหล่มของเฮา สังเกตว่าสมัยก่อนนั้นมีการเฮ็ดหอกฐิน และต้นเผิ้ง เป็นบริวารกฐินพร้อม

ซึ่งในปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้ว สมัยนั้นเริ่มมีการนำดนตรีสากล เป็นคณะแตรวงเข้ามาเป็นคณะแรกของบ้านติ้ว ขอขอบคุณ ป้าตุ๊ เจ้าของภาพเป็นอย่างยิ่ง

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

ภาพและข้อมูลโดย คุณไพรศาล ท้าวเงิน

200-ภาพบุญกฐินของชาวตำบลบ้านติ้ว เ