พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เม.ย. พ.ศ. 2487 Phetchabun.org

พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2487

181-พิธียกเสาหลักเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์

You May Also Like

ประวัติ “แม่ศรีไพร” เรือยาว ณ วัดทุ่งธงไชย หล่อเก่า

ที่จริงแล้วจ…

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…