พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เม.ย. พ.ศ. 2487 Phetchabun.org

พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2487

181-พิธียกเสาหลักเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…