พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เม.ย. พ.ศ. 2487

181-พิธียกเสาหลักเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น