ภาพประวัติศาสตร์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

180-ภาพประวัติศาสตร์

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2486

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น