July 21st, 2017

  ภาพประวัติศาสตร์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  180-ภาพประวัติศาสตร์

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2486

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

  พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เม.ย. พ.ศ. 2487