July 27th, 2017

  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

  179-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์
  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนี้เป็นหลังที่ 2 และได้มีการสร้างใหม่อีกครั้งในที่เดิมนี้ เมื่อ 2507 ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นหอประวัติศาสตร์เพชบุระ

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

  ภาพประวัติศาสตร์จอมพล ป. พิบูลสงคราม