July 21st, 2017

  เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

  178-เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

  เดิมอยู่ตรง สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ปัจจุบัน

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์