เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมอยู่ตรง สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ปัจจุบัน

178-เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…