ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

รูปภาพถ่าย ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน

ขอบคุณรูปภาพจาก ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

177-ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…