รูปภาพถ่าย ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน

ขอบคุณรูปภาพจาก ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

177-ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น