คณะข้าราชการและภริยา ถ่ายรูปหน้าจวนข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

ซึ่งจวนข้าหลวงหลังนี้เป็นหลังแรกเริ่มซึ่งสร้างขึ้นไว้ติดกับศาลากลางหลังแรก

นั่นก็คือบริเวณเดียวกับที่เป็นศาลากลาง (หลังเก่า) ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อสมัยแรกเริ่ม จะใช้คำว่าข้าหลวงประจำเมือง แล้วเปลี่ยนมาเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในที่สุด

175-คณะข้าราชการและภริยา ถ่ายรูปหน้าจวนข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…