ภาพการถมที่ดินเพื่อเริ่มสร้างสวนหย่อม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

174-ภาพการถมที่ดินเพื่อเริ่มสร้างสวนหย่อม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ปัจจุบันคือ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น