ภาพสิมโบราณของวัดศิลามงคล บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า Phetchabun.org

ภาพสิมโบราณของวัดศิลามงคล บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ปัจจุบัน ถูกแทนที่ด้วยโบสถ์ใหม่ที่สร้างตามสมัยนิยมไปแล้วครับ

173-ภาพสิมโบราณของวัดศิลามงคล บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…