ภาพถ่ายสิมโบราณ วัดจันทร์ บ้านขมวด ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

172-ภาพถ่ายสิมโบราณ วัดจันทร์ บ้านขมวด ตำบลนายม  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

น่าเสียดายครับ ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่ แต่ดันไปเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปหมด จนไม่เหลือศิลปะดั้งเดิมไว้เลย

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น