July 27th, 2017

  ภาพถ่ายสิมโบราณ วัดจันทร์ บ้านขมวด ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

  172-ภาพถ่ายสิมโบราณ วัดจันทร์ บ้านขมวด ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

  น่าเสียดายครับ ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่ แต่ดันไปเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปหมด จนไม่เหลือศิลปะดั้งเดิมไว้เลย

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

  ภาพสิมโบราณของวัดศิลามงคล บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า