ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง Phetchabun.org

ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

ก่อนถูกรื้อและสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ.2526  แต่น่าเสียดายเพราะการสร้างใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปตามสมัยนิยมหมดแล้ว

171-ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…