July 23rd, 2017

  ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

  171-ภาพถ่ายโบสถ์หลังเก่า วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

  ก่อนถูกรื้อและสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ.2526  แต่น่าเสียดายเพราะการสร้างใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปตามสมัยนิยมหมดแล้ว

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  โบสถ์หลังเก่าของวัดประตูดาว

  ภาพถ่ายสิมโบราณ วัดจันทร์ บ้านขมวด ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์