อาคารหลังใหม่ของกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

อาคารหลังใหม่ของกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยมิได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2503

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk
ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”

144-อาคารหลังใหม่ของกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…