รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน Phetchabun.org

รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk
ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”

137-รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…