การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน

134-การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น