July 23rd, 2017

  ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ

  131-ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ

  ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ มุ่งหน้าแยกไร่ยาสูบ มองเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหลังยังคงใช้สามล้อถีบกันอยู่เลย

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

  ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ