ซอยเพชรเจริญ 2 หรือซอยองค์การโทรศัพท์ ในอตีด

081-ซอยเพชรเจริญ 2 หรือซอยองค์การโทรศัพท์

ซอยเพชรเจริญ 2 หรือซอยองค์การโทรศัพท์ ถ่ายสะพานไม้ตัวที่ 2 ที่สามารถมองไปเห็นทางแยกตัดกับถนนเพชรรัตน์ เลยไปก็เป็น รพ.เมืองเพชร ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น