สะพานและถนน ซอยเพชรเจริญ 2 ข้างองค์การโทรศัพท์ Phetchabun.org

สะพานและถนน ซอยเพชรเจริญ 2 ข้างองค์การโทรศัพท์

080-สะพานและถนน ซอยเพชรเจริญ 2 ข้า่งองค์การโทรศัพท์

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk
ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…