พิธีอุ้มพระดำน้ำ สมัยโบราณ

075-พิธีอุ้มพระดำน้ำ สมัยโบราณ

พิธีอุ้มพระดำน้ำ สมัยโบราณ ไม่ทราบปี พ.ศ. ในสมันก่อนนั้น พิธีเรียบง่าย ไม่ยิ่งใหญ่เท่าทุกวันนี้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น