การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายเพชรเจริญ

072-การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายเพชรเจริญ

การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายเพชรเจริญ ช่วงบ้านไทรงาม สมัยก่อนยังไม่มีบ้านผู้คนเลย เป็นแต่ท้องนา ประมาณ พ.ศ. 2521

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น