ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขาเพชรบูรณ์ ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีต

 

070-ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขาเพชรบูรณ์

ปัจจุบันเป็นสาขาถนนศึกษาเจริญ  เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีต

เมื่อ พ.ศ. 2510 เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่ตลาดเพชรบูรณ์ ไฟได้ลุกลามไปทั่วเกือบหมดตลาด เนื่องจากเป็นอาคารไม้ทั้งหมด มีแต่อาคารหลังนี้ที่เป็นคอนกรีต (และธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญอีกแห่ง) ที่ไม่หายไปในกองเพลิง และยังเป็นตัวช่วยสกัดกั้น หยุดยั้งไม่ให้ไฟลุกลามต่อไป จึงยังคงเหลืออาคารที่ไม่ไหม้ตามแถบถนนเพชรเจริญ บริเวณข้างวัดมหาธาตุมาจนทุกวันนี้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น