ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2510

ต้นเพลิงเกิดจากโรงแรมท่งฮวด ห้องพักชั้น 2 (ร้านซือเหรียญ หลังตลาดเทศบาล 1 ในปัจจุบัน) ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ไฟไหม้ครั้งนั้น เสียหายมาก แทบจะหมดตลาดเพชรบูรณ์เพราะอาคารเก่าและสร้างด้วยไม้ทั้งหมด

061-ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ 1

 

061-ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ 2

สภาพตลาดเทศบาล 1 หลังไฟไหม้

061-ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ 3

ตลาดเทศบาล 1 หลังไฟไหม้ ผ่านการซ่อมแซมแล้ว ก่อนจะรื้อปรับปรุงเป้นตลาด 2 ชั้นปัจจุบัน

062-ไฟไหม้ใหญ่ตลาดเพชรบูรณ์ 4

ภาพถ่ายจากเครื่องบิน ตลาดเพชรบูรณ์ ก่อนไฟไหม้ใหญ่

You May Also Like

ประวัติ “แม่ศรีไพร” เรือยาว ณ วัดทุ่งธงไชย หล่อเก่า

ที่จริงแล้วจ…

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…