หอนาฬิกา กลางสี่แยก ของเมืองหล่มสัก

040-หอนาฬิกา กลางสี่แยก ของเมืองหล่มสัก

หอนาฬิกา กลางสี่แยก ของเมืองหล่มสักในอดีต ภาพถ่ายจาก ร้าน story cup

::  ปัจจุบันคือสี่แยกร้านทอง ที่มีสัณญานไฟ ส่วนที่พบ้ห็นกันในงานเทศกาลอาหารอร่อยนั้น เทศบาลเขาจำลองมาให้เสริมบรรยากาศงานไม่ใช่ของจริง บอกเล่าโดยคุณ Khancha Khalya 

::  หอนาฬิกาแห่งนี้ถือ เป็น Landmark ของ เมืองหล่มสักเช่นกัน ทางสายที่เป็นแกน Perspective เห็นไกลออกไป คือ ถนนวจี ผ่านสักงอย สู่หล่มเก่า แยกขวามือ คือถนนรณกิจที่ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ถึงวัดทุ่ง จันทรสมุทร์ แยกซ้ายคือถนนรณกิจที่ทอดยาว บรรจบสี่แยกสว่างโฮเต็ล เชื่อม ถ. สามัคคีชัย ออกสี่แยกพ่อขุน ภาพนี้ น่าจะถ่าย ก่อน 2503 ก่อนหน้านี้ หล่มเราดูยังไม่ค่อยมีตึก ห้อง อาคารไม้เก่า ๆ ชั้นเดียวบ้าง 2 ชั้นบ้าง ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ถ้ายังไม่รื้อถอน ก็น่าจะอายุร้อยกว่าปี หอนาฬิกาที่เห็น ไม่ใช่รุ่นแรก แน่นอน รุ่นแรกฐานกว้างกว่า นี้ สามารถรองรับ หนุ่ม ๆ ที่นอนไม่หลับ มานั่งเล่น ชุมนุมกันในยามค่ำคืน ได้จำนวนหลาย ๆ คน

แต่สถานที่ทีสำคัญควบคู่กับหอนาฬิกา และหายไปพร้อมกับหอนาฬิกาคือ โรงเรียนศักดิ์วิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ดั้งเดิม 100 กว่าปี .อยู่ที่ไหนหรือ ?.. ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนหอนาฬิกา มองแบบ Bird -eye view ลงมาทางมุมด้านตะวันตกเฉียงใต้ -มุมถนนรณกิจ ตัดกับ ถนนวจี จะเห็นพื้นที่ ทั้งหมด เป็นบริเวณที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ ร.ร. ศักดิ์วิทยาคาร ไร้ตึกพาณิชย์ หรืออาคารใด ๆ ตลอดแนวถนนรณกิจ จะมี รั้วไม้เตี้ย ๆ ทอดยาว ถึง 4 แยก สว่างโฮเต็ล และ เช่นกัน จะมีแนวรัวไม้ ทอดยาวไปทิศใต้ตามแนวถนนวจี ถึง 4 แยก ร.ร. บ้านศรีมงคล ( เดิมชื่อ ร.ร. วัดป่า ) ขนานกับแนวรั้ว คือ สนามฟุตบอล มองจากระยะไกล คือ ( ก่อน 2502 ) จะเห็น อาคารไม้เก่า ๆ 2 ชั้นหลังเดียว ตั้งตระหง่าน ขนานกับแนวรั้วด้านใต้ แนวสี่แยก ร.ร บ้านศรีมงคล จากประตูเข้า ร.ร. ด้าน ถนน วจี จะเห็น ถนนภายในผ่านหน้าอาคารเรียน ส่วนมุมตะวันตกด้านใต้ เห็นบ้านพักครู 2 หลัง และ แนวรั้ว ด้านตะวันตก มี อาคาร มุงแฝก ฝาฟาก 1 หลัง ใช้เป็นห้องเรียน ม. 1 พร้อม อาคารหอประชุมซึ่งสร้าง ขนาน แนวรั้วด้านถนนรณกิจ บอกเล่าโดยคุณ  Talerngsok Sometip

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น