July 21st, 2017

  ขบวนแห่กฐิน ตลาดท่าพล

  031-ขบวนแห่กฐิน ตลาดท่าพล

  ขบวนแห่กฐิน ตลาดท่าพล พ.ศ. 2508

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ ที่ถนนเพชรเจริญ

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน