เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ ที่ถนนเพชรเจริญ

030-เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ

เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ ที่ถนนเพชรเจริญ มองไปเห็นหอนาฬิกาเก่า 23 พย.2507

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น