July 21st, 2017

  เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ ที่ถนนเพชรเจริญ

  030-เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ

  เข้าแถวเตรียมรับเสด็จ ที่ถนนเพชรเจริญ มองไปเห็นหอนาฬิกาเก่า 23 พย.2507

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่นาค ถนนไปบ้านสะเดียง

  ขบวนแห่กฐิน ตลาดท่าพล