งานสงกรานต์วัดศรีมงคล หล่มสัก พ.ศ. 2482

022-งานสงกรานต์วัดศรีมงคล หล่มสัก พ.ศ

งานสงกรานต์วัดศรีมงคล หล่มสัก พ.ศ. 2482

เด็กผู้หญิงที่นั่งพับเพียบขวาสุดคือ นางจงรักษ์ โฆษิตานนท์ (วัฒนศัพท์) คุณแม่ของคุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) อายุ 82 ปี

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น