ภาพถ่ายโบราณ

016-ภาพถ่ายโบราณ

ภาพถ่ายโบราณ เมื่อครั้งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตรวจราชการที่เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ .. ในภาพ สันนิษฐานว่า เป็นพระประธานในโบสถ์ร้างของวัดพระแก้ว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น