น้ำท่วมเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2513

07-น้ำท่วมเพชรบูรณ์ พ.ศ

มองเห็นศาลากลางและศาลาประชาคม

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น