ภาพประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ 100 กว่าปีก่อน

สารบัญเนื้อหา

รูปภาพประวัติศาสตร์ไทยที่หาดูได้ยาก ภาพ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว

ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2433 (117 ปีก่อน)

ภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2485 สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

ภาพที่เห็นคือขบวนแห่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468

ขบวนแห่ในพระราชพิธีเดียวกัน

วัดพระแก้ว จากมุมด้านกระทรวงยุติธรรม ประมาณปลายรัชกาลที่ 5

บริเวณด้านข้างพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)

ไม่ระบุ ปี พ.ศ.ที่เห็นเรียงรายอยู่ทางซ้ายของภาพ น่าจะเป็นตุ๊กตาจีน และตุ๊กตาตัวละครในรามเกียรติ์ ไม่ใช่คน

บริเวณที่ทำการของ ยู.เอ็น.

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเชียงใหม่ ประทับไปในขบวนรับเสด็จ จากสถานีรถไฟ

พระบรมฉายาลักษณ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อจะเสด็จโดยพระยานุมาศ

ไม่ทราบวันเดือนปี และเหตุการณ์ ค่ะ แต่เห็นจากฉลองพระองค์ อาจจะเป็นวันบรมราชาภิเษก

เจ้านายจากยุโรปที่เสด็จมาทรงร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔

พระสงฆ์รับบาตรจากชาวบ้านขอให้สังเกตอิริยาบถของชายที่ใส่บาตรเขาย่อตัวลงต่ำ

เพื่อแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชิตเขาย่อตัวลงต่ำ เพื่อแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชิตแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด ผ้าที่ชายชาวบ้านห่มเฉวียงบ่า เป็นการห่มแบบแสดงคารวะ

พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามไม่ระบุปี พ.ศ

กระทรวงกลาโหม.

สนามหลวง เมื่อปลายรัชกาลที่ 5

 

ขอบคุณภาพ และ ข้อมูลดีๆจาก clipmass.com

ฝากรูป
Message us