July 28th, 2017

  YANMA ง่วนฮงหลี รับสมัครพนังงานหลายอัตรา ชายเเละหญิง มีใบขับรถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ (ด่วน)

  วันที่ประกาศรับสมัคร :   14 มิถุนายน 2560
  วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  รับสมัครพนักงานประจำรีสอร์ท 2 ตำเเหน่ง สวัสดิการบ้านพักฟรี พร้อมอาหาร 3 มื้อ วันนี้ (ด่วน)

  บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด รับสมัครพนักงาน ชายหรือหญิง จำนวน 2 อัตรา (อำเภอ บึงสามพัน,จังหวัดเพชรบูรณ์) (ด่วน)