โรงงานน้ำตาล อ.บึงสามพัน รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องมือวัด

โรงงานน้ำตาล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องมือวัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ 
1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริยญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีความรู้ด้าน PLC ะจได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ประจำสาขา : บึงสามพัน

รายละเอียดงาน 
1. ดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
2. ควบคุม ตรวจสอบ สอบเทียบเครื่องมือและจัดทำรายงาน
3. ควบคุมให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ลดเวลาการหยุดซ่อมเครื่องจักร
4.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดต่างๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. จบการศีกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีความรู้ด้าน PLC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต
3.ประกันสุขภาพ
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.เครื่องแบบ
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. โบนัส

วิธีการสมัคร
อีเมล : [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : www.trrsugar.com

 

ฝากรูป
Message us