เอ็มจี เพชรบูรณ์ รับสมัครช่างยนต์ 2 ตำแหน่ง

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

เอ็มจีเพชรบูรณ์ รับสมัคร ช่างยนต์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.ช่างยนต์
  • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

เอกสารในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
  • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 ใบ

สนใจสมัครด้วยตัวเองที่เอ็มจีเพชรบูรณ์ แยกบายพาสบ้านโตก เบอร์โทรศัพท์ 056-911711 กด 12

ฝากรูป
Message us