ประกาศรับสมัครลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • พนักงานประจำร้าน

Part Time (นักศึกษา)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี
 • อายุ 18 – 35 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

รับสมัครพนักงานประจำด่วน สาขาหน้า รพ.เพชรบูรณ์

รายได้ 9,700 – 12,500 บาท/เดือน (ขั้นต่ำ 315 บาท/วัน)

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานปีละ 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงานปีละ 30,000 บาท
 • โบนัสประจำปี 4 ครั้ง/ปี
 • ปรับเงินเดือนระหว่างปีทุกปี
 • ค่ากะ เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรมพนักงานและครอบครัว
 • ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
 • โครงการอิ่มท้องอิ่มใจ (หุงข้าวทานฟรีที่ร้าน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน