บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด รับสมัครพนักงาน

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์) รับสมัครงานด่วน

1. หัวหน้าช่าง 1 ตำแหน่ง
2. ผู้ช่วยประสานงานและวางแผนการผลิต 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (RA) 1 ตำแหน่ง
4. พนักงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

สนใจสอบถาม 081-5328988
เวลา 9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์

ฝากรูป
Message us