ที่พัก A Day in Phetchabun รับสมัครพนักงาน Reception (พนักงานต้อนรับ)

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 7 ตุลาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

ที่พัก A Day in Phetchabun เปิดรับ สมัคร Reception (พนังงานตอนรับ)
คุณสมบัติ
มีใจรัก งานบริการ
มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่
สามารถทำงานเป็นทีม

วุฒิ ไม่สน ประสบการณ์ ไม่สน
**ขอคนอยากทำจริง**
สนใจโทร 063-5244497 มด

พิกัด สระยาว อำเภอ เมือง เพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us