บริษัท Kerry Express รับสมัครพนักงาน ประจำภาคเหนือตอนล่าง (สาขาศูนย์บริการเพชรบูรณ์)

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

Kerry Express เปิดรับสมัครงาน ประจำภาคเหนือตอนล่าง (ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์)

ตำแหน่ง Supervisor ประจำจังหวัด เพชรบูรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ
 •  สนับสนุนการทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 •  จัดทำสรุปผลรายงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •  อายุระหว่าง 23 – 33 ปี
 •  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 •  มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 •  มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 •  มีความเป็นผู้นำ
 •  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 •  มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

เอกสารที่เตรียม

 •  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 •  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (สำเนาใบทรานสคริป) 1 ใบ
 •  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 •  สำเนาเอกสารแสดงพ้นภาระทางทหาร (สด.8,สด.9,สด.43)

งานดี สวัสดิการดีแบบนี้ พลาดไม่ได้

สอบถามเพิ่มเติม
K.Belle 063-2178386 , K.Biw 085-0521938 (ติดต่อเฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น!! จันทร์-เสาร์ 09.00 น.-17.00 น.)

ฝากรูป
Message us