ศูนย์กระจายสินค้าดีแทค สาขาเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

ตำแหน่งที่รับสมัคร : Admin  (1 อัตรา)

ทำงานประจำสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้าดีแทค สาขาเพชรบูรณ์

คุณสมบัติ 

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี( Excel )
 •  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบใส่ใจงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (08.30-17.30)

ลักษณะงาน

 •  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร
 •  รับ – เบิกสินค้า / ดูแลสินค้า
 •  ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ
 •  งานอื่นๆ ที่ีได้รับมอบหมาย

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • วุฒิการศึกษา
 •  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากท่านใดสน สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มได้ คุณเอ๋ 062-9429298

 

 

ฝากรูป
Message us