บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ

 • รายได้ 13,000 บาท ขึ้นไป
 • ค่าผลงาน
 • ค่าทักษะ
 • ค่าตำแหน่ง
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีที่พักฟรี

เอกสารในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • หลักฐานการพ้นภาระทางทะหาร

ฝากรูป
Message us