ไก่ย่างข้าวเบือป้าเก๊าะ (อำเภอหล่มสัก)

ข้อมูลภาพจาก : ไก่ย่างข้าวเบือ ป้าเก๊าะ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น