July 27th, 2017

  ร้านกวง ข้าวต้ม (อำเมืองเพชรบูรณ์)

  ร้านอาหารไทย ใน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมือง ต.สะเดียง อยู่ติด 4เเยก ไฟเเดง

     ข้อมูลภาพจาก https://www.facebook.com/TheKuangKitchen/

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ร้านกล้วยปิ้งเตาปิ้งหินภูเขาไฟ 168 (อำเภอเมือง)

  ร้านอาหารครัวเขาค้อ (อำเภอเขาค้อ)