July 27th, 2017

  ร้านกล้วยปิ้งเตาปิ้งหินภูเขาไฟ 168 (อำเภอเมือง)

  ตลาดพัฒนา ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  ข้อมูลภาพจาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=289860794691080&id=288427264834433

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ร้านขนมจีนเจ๊เเร่ หล่มสัก (อำเภอหล่มสัก)

  ร้านกวง ข้าวต้ม (อำเมืองเพชรบูรณ์)