กล้วยปิ้งเตาปิ้งหินภูเขาไฟ

ตลาดพัฒนา ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลภาพจาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=289860794691080&id=288427264834433

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น