July 21st, 2017

  ร้านกาแฟ 9 Coffee By Nine Phetchabun Farm (อำเภอเมือง)

  บรรยากาศ : ข้างหลังร้านมีฟาร์มเล็กๆน่ารักๆ


  บรรยากาศ : บริเวณภายนอกหรือหน้าร้านชิวๆ


  บรรยากาศ : ภายในร้านเย็นฉ่ำกับเเอร์เย็นๆ

  บรรยากาศ : ชั้นบนของร้าน

  บรรยากาศ : ทิวทัศน์ภายนอกร้าน

  เมล่อนสดๆใหม่จากฟาร์ม

  รับประทานอาหารเช้ากับหลากหลายเมนู

  แผนที่ร้าน 9 Coffee Cafe

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ร้านกาแฟ Meng Bekery & Coffee (อำเภอเมือง)

  ร้านกาแฟ I love Coffee (อำเภอเมือง)