บ้านหมอกงามรีสอร์ท

 บ้านหมอกงาม สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของผู้สร้างโดยยึดหลักให้ผู้ที่มาพักผ่อน ได้รับความสะดวก สบาย และเป็นส่วนตัวในการขึ้นมาชมทัศนียภาพของเขาค้อ ในราคาที่ยุติธรรม และจริงใจ   

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น