เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ ถูกจัดขึ้นที่ อ.หล่มสัก เป็นเทศกาลประจำปีที่ถูกจัดขึ้นในเดือนธันวาคม เพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติความเป็นมาของเกียรติยศคุณพ่อผาเมืองปุชนีย บุคคลที่น่ารำลึกของชาติ

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์พ่อขุนผาเมือง หรืออีกนานหนึ่งคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บุตรชายของพ่อขุนศรีนาวนำถม ราชวงศ์พระร่วงปกครองเมืองสุโขทัย ที่มีความสามารถในเรื่องของการต่อสู้ จึงมาปกครองเมืองราด (ปัจจุบันคืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) และด้วยความสามารถและความกล้าหาญของพ่อขุนผาเมือง เจ้าพระยาชัยวรมันที่ 7 ได้ยกบุตรสาวของ “พระนางสิงขรมหาเทวี” เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสุโขทัยและเขมรแต่ต่อมา “ขอมสมาดโขลญลำพง” ได้ก่อกบฏที่กรุงสุโขทัย

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ พ่อขุนผาเมืองจึงเข้าร่วมกับสหายของเขา พ่อขุนบางกลางท่า เอาชนะพวกกบฏมาได้ แต่ทางฝั่งพระองค์นั้นมีธิดาของชายาเขมร จึงละทิ้งตำแหน่งผู้ปกครองของสุโขทัย ให้พ่อขุนบางกลางท่า เข้ามาเป็นกษัตริย์แห่งไทย และได้นามใหม่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวศรีอินทราทิตย์” ด้วยเหตุนี้ประชาชนหล่มสัก จึงได้ตระหนักถึงความเมตตากรุณาของพระองค์พ่อขุนผาเมืองและนมัสการและเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญและการเสียสละของพ่อขุนผาเมือง จึงจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติวีรกรรมของขุนแผนเมืองผู้สร้างชาติไทย

 

 

 

 

ฝากรูป
Message us