วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานพิธีแห่องค์พระพุทธมิ่งมงคลศรีวิเชียรบุรี จากวัดประชานิมิต

ผ่านหน้าตลาดมิตรสาลีมาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรีได้ร่วมทำบุญและสักการะสรงน้ำองค์พระฯเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอและสตรีอำเภอวิเชียรบุรี รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรีสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

ข้อมูล/รูปภาพ : ข่าวประชาธิปไตย เพชรบูรณ์