แจ้ง พิกัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซอยก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน นพค.16 สนภ.1 นทพ.แจ้งเบาะแสได้ที่ นพค.16ฯ เบอร์โทรศัพท์ 056-723088 หรือ ติดต่อโดยตรงกับ คสช.หมายเลข Hotlline 1299 ตู้ ปณ.444 ซอยก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าน

ฝากรูป
Message us