พิธีบวงสรวงเทพยดา ในงานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ “อุ้มพระดำน้ำ” ประจำปี 2557

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

เมื่อเวลา 09.09 ของวันที่ 22 กัยยายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิเขียร จันทรโณทัย

เข้าเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2557 ณ วัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี คอยให้การตอนรับ

อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

ก่อนหน้าการเริ่มพิธีบวงสรวง นายเสรสรร นิยมเพ็ง ได้ทำการประกอบพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและขาวเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูลข่าว  :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรียบเรียงโดย  :  phetchabun.org

ฝากรูป
Message us