July 21st, 2017

  พิธีบวงสรวงเทพยดา ในงานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ “อุ้มพระดำน้ำ” ประจำปี 2557

  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

  เมื่อเวลา 09.09 ของวันที่ 22 กัยยายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิเขียร จันทรโณทัย เข้าเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2557 ณ วัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี คอยให้การตอนรับ

  อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

  ก่อนหน้าการเริ่มพิธีบวงสรวง นายเสรสรร นิยมเพ็ง ได้ทำการประกอบพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและขาวเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

  อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

  อุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์

  แหล่งข้อมูลข่าว  :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  เรียบเรียงโดย  :  phetchabun.org

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ฉุนอดีตเมียควงแฟนใหม่มาเย้ย หนุ่มเพชบูรณ์ควักปืนยิงสาหัส

  ภาพบรรยากาศขบวนแห่งทางบก งานประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” จ.เพชรบูรณ์